وبلاگ

وبلاگ امیدفردا، تلاش دارد با انتشار پست و آگاهی بخشی در مورد سرفصل های نیکوکاری، با مخاطبین خیر خود همراه شده و آنها را برای انتخابی درست یاری رساند .

آیا شما همیشه نگران قضاوت دیگران هستید؟ آیا بسیار خجالتی هستید و در هنگام صحبت در حضور دیگران دچار مشکل می‌شوید؟ اگر چنین است ممکن است شما دچار درجاتی از اضطراب اجتماعی (Social Phobia) باشید. اضطراب اجتماعی (Social Phobia) ترس شدیدی است از مورد قضاوت دیگران قرار گرفتن، به طوری که فرد نگران...

18 خرداد 1398 14:00 0 دیدگاه

خلاقيت و توانايی کودکان برای کمک به توسعه فرهنگی بايد به روشی شناخته و تشويق شود. ذهن های جوان در صورت يافتن فرصت مناسب، بی هيچ دشواری وارد دنيای رايانه شوند. تأثير فن آوری های جديد بر زندگی کودکان و نوجوانان مشهود است و بسياری از اين فن آوری ها چشم اندازهای تازه ای را می گشايند. با اين...

15 خرداد 1398 14:00 0 دیدگاه

در بيشتر نقاط جهان، جوانان و کودکان اکثريت جمعيت را تشکيل می دهند. در واقع، هيچ نسلی هرگز اين چنين پرشمار و اين چنين جوان نبوده است. تقريباً يک پنجم جمعيت جهان بين 15 تا 24 سال سن دارد. با آن که تا سال 2000 از تعداد افراد جوان در کشورهای پردرآمد کاسته می شود، گروه جوانان در کشورهای روبه...

14 خرداد 1398 14:00 0 دیدگاه

تغيير و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی در عصر حاضر امری اجتناب ناپذير و مهم است، و اين تغيير و تحول به نوبه ی خود از پيشرفت هايی که بطور روزمره در علوم و تکنولوژی های مختلف در سطح جهان نشأت می گيرد، از اين گذشته نيز در عرصه زندگی پديد می آيد. از آنجايی که در جهان...

13 خرداد 1398 14:00 0 دیدگاه

رسانه های اجتماعی رسانه های اجتماعی انواع گوناگونی دارند و می توان آنها را در هشت گروه دسته بندی نمود: شبکه ی اجتماعی: یک شبکه ی اجتماعی، زنجیری بهم پیوسته از پروفایل های افراد مختلف و صفحات و گروه های ایجاد شده توسط کاربران است. اگرچه در ابتدا شبکه های اجتماعی تنها امکان برقراری با دوستان...

11 خرداد 1398 14:00 0 دیدگاه
«12345678»