مددکاری

 

 

مددکاران چه نقشی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دارند؟

فعالیت مددکار اجتماعی در چهارچوب اهداف تیمی در مرکز درمانی در 4 مرحله انجام می گیرد که به ترتیب عبارتند از ارزیابی، درمانی، آمادگی برای بازگشت به خانواده و جامعه و پیگیری، می باشد.

  • مرحله ارزیابی : این مرحله از زمانی که بیمار اختلال شخصیت در مرکز درمانی بستری و تحت درمان قرار می گیرد اتخاذ می گردد. در این مرحله مددکار با استفاده از مشاهده و مصاحبه با بیمار، اعضای خانواده اش، همکاران و اطرافیان وی و مطالعه پرونده و اسناد بیماری باید به مشکلات اجتماعی، خانوادگی و شغلی بیمار پی ببرد.
  • مرحله درمانی : در این مرحله فعالیت مددکار به صورت گروهی بوده و سعی می کند با توجه به نوع اختلال،راهکارهای مناسب و مشخص در جهت رفع مشکل مددجو گام بردارد.

 

  

  • مرحله بازگشت به خانواده و اجتماع : این مرحله مهمترین مرحله کاری مددکار است که در آن مددکار ضمن آماده کردن شرایط برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی، به اعضای خانواده نیز کمک های لازم را در زمینه حل کردن مسائل اجتماعی، شغلی و خانوادگی بیمار آموزش می دهد تا توانایی خانواده برای کمک به بیمار و حل مشکلات او افزایش یابد .
  • مرحله پیگیری : مددکار در این مرحله با استفاده از بازدید منزل و ملاقات با مددجو و خانواده اش از شرایط و موقعیت پس از ترخیص آگاهی می یابد تا در صورت لزوم خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

در این بخش خدمات مددکار اجتماعی شامل بررسی نوع حمایت های اولیه مددکاری و چگونگی ارائه خدمات و  انجام هماهنگی های لازم و در صورت نیاز ارجاع به مراکز فعال می باشد.