برنامه کتابخوانی

 

   تاثیر مطالعه در بهبود کیفیت زندگی بیماران

    «مطالعه و یادگیری» ابزاری است برای بهره مندی از یک زندگی مطلوب و این حقیقتی است غیر قابل انکار؛ اما انسان برای اینکه کامل شود، باید زندگی کند، بجنگد، شادی و غم و درد را بیازماید و محبت و همدردی را احساس کند. بله، راست است که دانستن، مطالعه و یادگیری از طریق خواندن برای کسب تجربه سودمند است. اما هیچ یک از اینها نمی‌توانند جانشین زندگی شوند، بلکه می‌توانند زندگی را پربارتر و شیرین تر نمایند. وقتی افسرده، کسل و ناامیدیم، مطالعه یک کتاب خوب می‌تواند به زندگی ما معنا و هدف ببخشد.مطالعه یک فصل کتاب مناسب میتواند سختی و تلخی ها را برای ساعاتی از خاطرمان برده و ما را در رسیدن به راه حلی مناسب یاری رساند.

کتابخانه ی مرکز توانبخشی امید فردا با  بیش از یک هزار جلد کتاب گام موثری در جهت ارتقا سطح آموزشی بیماران و تقویت فرهنگ کتابخوانی با ارائه خلاصه های کتاب و بحث در مورد آنان به عمل آورده است.