نظریه ساختاری خانواده (قسمت سوم)

نظریه ساختاری خانواده (قسمت سوم)

مداخله در نظریه ساختاری خانواده

هدف اصلی مداخله در نظریه ساختاری خانواده، تغییر دادن ساختار خانواده به گونi ه­ای که بتواند کارکرد بیشتری داشته باشد و این تغییر می­ تواند افزایش حمایت های خارج از خانه را برای اعضا دربر داشته باشد.

یکی از اصول مهم مداخله ساختاری مقدم بودن اقدام بر درک است و از جمله مهمترین اقدامات لازم جهت مداخله ساختاری خانواده عبارتند از:

حمایت از توانایی های نظام:

به این معنا که مددکار اجتماعی هر نوع عملکرد مثبت خانواده را تحسین می­ کند.

تغییر برچسب مشکل:

مددکار اجتماعی رفتار مسأله­ ساز را توجیه نمی­ کند بلکه با قرار دادن در بافت دیگر بر میزان واکنش دفاعی آن می­ کاهد.

ردگیری مشکل خانواده:

به خانواده کمک می ­شود به هدف­ هایش فکر کند و با تشخیص الگوهای ساختاری خود، فعالانه برای حل مشکل کار کند.

آموزش مهارت های مدیریت بر استرس:

پیدا کردن ابزارهای سالمی که در حال حاضر خانواده می­ تواند با استفاده از آن به آرامش دست یابد.

بحث و تصمیم ­گیری متقابل:

خانواده­ ها می­ توانند با بحث و گفتگو با شناخت ابعاد مسأله­ ساز قوانین حاکم بر خانواده، نسبت به تغییر آن تصمیم­ گیری کنند.

دست­کاری مکان:

با جابجایی مکان جلسه و یا حتی با جابجایی نوع نشستن اعضای خانواده در کنار و یا مقابل هم، بر تغییر نحوه تعامل اعضا کمک می ­شود.

آموزش مهارت های ارتباطی:

مددکار اجتماعی روش های گوش دادن و صحبت کردن روشن و صریح برا انتقال نیازها، ایده­ ها و احساسات را به خانواده یاد می­ دهد.

بازی نقش:

مددکار اجتماعی در کل بازی نقش از اعضای خانواده می­ خواهد که تصویرهای خاصی از شرکت کنندگان را نمایش دهند.

محول کردن تکالیف:

هدف اصلی انجام تکالیف در بین جلسات، تقویت و یا تضعیف ائتلاف ها و زیرمنظومه­ ها با توجه به هدف های خانواده است.

 

خاتمه مداخله در نظریه ساختاری خانواده

مهمترین ملاک خاتمه در مداخله ساختار، تغییر ساختار خانواده به منظور قرار گرفتن در جایگاه مثبت برای انجام کارکرد مفید و موثر است که ابتدا با ابزارهای رسمی مانند: «وسیله ارزیابی خانواده» میزان تغییرات را ارزیابی و اندازه ­گیری نموده و در ادامه با تعیین ملاک ­های زمانی برای بررسی چگونگی تغییر ائتلاف های اعضای خانواده، کیفیت بازی نقش توسط اعضا را جهت بهبود کارکرد خانوده برای پیش­بینی چالش های آینده اندازه­ گیری می ­کند و در نهایت توانایی اعضا را برای مهار رفتارهای خاص مرتبط با محیط بیرونی مورد سنجش قرار دهند.

 

انتقاد به نظریه ساختاری خانواده

اولین نقدی که به نظریه ساختاری خانواده شده است نگاه صرف این نظریه به معماری بیرونی نظام خانواده است و به زندگی عاطفی اعضای خانواده توجه­ ای ندارد؛

دومین انتقاد به این نظریه به تشخیص بنیانگذار این نظریه (مینوچین) در خصوص خانواده­ های چند مشکل، بدون قوانین و اقتدار مدیریتی که به نظر منتقدان خانواده­ های حال حاضر با تحولات به وجود آمده ساختاری مساوات­ طلبانه دارند.

سومین نقد به نظریه در خصوص شروع مداخله با تصورات خاص نسبت به ساختار است که به نظر منتقدان قبل از شروع کار بایستی از نظام خانواده و مفید بودن نوع مداخله ارزیابی داشته باشند.

 

منابع

- استراوس، انسلم. و کوربین، جولیت. (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، ترجمه: ابراهیم افشار، تهران: انتشارات نی.

- استریت، ادی. (1379). مشاوره خانواده (نظر و عمل در نظریه سیستمی)، ترجمه: مصطفی تبریزی و علی علوی، تهران: انتشارات فراروان.

- آقابخشی، حبیب. (1388). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده (رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب­های جامعه ای)، تهران: رسانه تخصصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

- شولمن، لارنس. (13789. مهارتهای کمک کردن به افراد، خانواده­ و گروه­ها، ترجمه: منیرالسادات میربهاء و اکبر بخشی­نیا، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

- کالشد، ورونیکا. و اورم، جون. (1379). ساختار نظری و عملی در مددکاری اجتماعی، ترجمه: فریده همتی، تهران: انتشارات کلک مشکین.

- گلدنبرگ، ایرنا. و گلدنبرگ، هربرت. (1388) خانواده­درمانی، ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی برواتی و همکاران، تهران: روان.

- محمودیان، حسین. و همکاران. (1383)، دانش خانواده، تهران: سمت.

- مینوچین، سالوادور. (1373). خانواده و خانواده­درمانی، مقدمه و ترجمه: باقر ثانی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- والش، جوزف. (1393). نظریه­های مددکاری اجتماعی در عمل، ترجمه: فریده همتی، تهران: انتشارات سمت.

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.