گرمازدگی

گرمازدگی در سالمندان

/seniors-4/

توصیه های در خصوص ملاحظات سالمندان در روزهای گرم این روزها هوای گرم بخش زیادی از کشور را فرا گرفته و سالمندان را در معرض تهدید جدی گرمازدگی قرار داده است. متاسفانه ساز و کار جبرانی بدن سالمندان در مقابل افزایش درجه حرارت به درستی کار نکرده و توان تطابق با گرما را کمتر دارند که می تواند...