کودکان و نوجوانان

عوامل موثر در بزهكاری کودکان و نوجوانان

/educational-psychology-3/

مسئله بزهكاری از جمله عواملی است كه توجه اغلب متخصصين, و افراد را در رشته های گوناگون زيست شناسی، روان شناسی روانپزشكی به خود جلب نموده است. بزهكاری يكی از معضلات مهم اجتماعی است كه درباره اين گونه افراد موسسات مختلفی ایجاد شده است تا بزهكاران را مورد اصلاح قرار دهند. بزهكاری رفتاری...