کودکان نابینا

فرزندپروری در کودکان نابینا

/educational-psychology/

فرزندپروری کودکان نابینا چه تفاوتی با فرزندپروری کودکان بدون معلولیت‌های جسمی دارد؟ این کودکان به دلیل محرومیت حسی و معلولیتی که دارند نیازمند سرپرستی و مراقبت بیشتری از سوی والدین هستند. اما نباید حمایت را از حد گذراند، به نحوی که کودک از توانمندی‌های خود استفاده نکند و رشد اجتماعی‌اش...