کمرو

علل و درمان کمرویی اجتماعی در کودکان (قسمت سوم)

/shyness-in-children-3/

اساس درمان کمرویی و گوشه گیری کودکان عبارتند از: اجتناب از اشتباهات تربیتی؛ اصلاح پیوند عاطفی ناامن (تغییر ساختار فکری، احساسی و ادراکی)؛ تقویت اعتماد به نفس کودک و آموزش مهارت های اجتماعی و حل مسئله و برخورد با مشکلات درمان ممکن است ماه ها و گاهی چند سال طول بکشد. الف) اجتناب از اشتباهات...

علل و درمان کمرویی اجتماعی در کودکان (قسمت دوم)

/shyness-in-children-2/

در حوالی 2 تا 3 ماهگی خنده اجتماعی (شادی و خوشحالی صورت و گاهی همراه با صدا در آوردن در پی دیدن چهره برخی از افراد) و در حوالی 4 تا 6 ماهگی خشم و عصبانیت ظاهر می شوند. در حوالی 6 تا 8 ماهگی که شدت پیوند عاطفی مادر و کودک قوت می یابد، پدیده ترس از غریبه ها ( strang warness /fear ) نیز ظاهر...

علل و درمان کمرویی اجتماعی در کودکان (قسمت اول)

/shyness-in-children/

بسیاری از مشکلات فردی، اجتماعی و روانی افراد ریشه در دوران کودکی دارد و گوشه گیری و انزوای کودک را بایستی علامتی جدی گرفت و بدرستی علت آن را شناخت و باآن برخورد نمود. گوشه گیری، انزوا و تنهایی از نظر تعریف به حالت نسبتاً پایداری که کودک در بیشتر اوقات به تنهایی بازی کند (در جمع هم بازی ها...