کاردرمانی

گزارش کاردرمانی اسفند ماه 1396

/occupational-therapy-3-2/

کاردرمانی در اختلالات اضطرابی بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی یک دوره ی مزمن همراه با دوره های عود اختلال را تجربه می کنند. بنابراین، مهمترین کار این است که بیاموزند چگونه اضطراب را کنترل کنند تا بتوانند کارآمدی بیشتری داشته و به جای دوری از موقعیت هایی که ترس های غیرمنطقی درپی...

گزارش کاردرمانی دی ماه 1396

/occupational-therapy-3/

کاردرمانی در اختلالات خلقی ارزیابی های گوناگون کار درمانی بسته به زمینه ی محتوایی یا زمینه ی اجرایی و مولفه هایی که باید ارزیابی شوند و یا بسته به مدل کار درمانی مورد استفاده انجام می شود. درمانگر باید مراجع را بر پایه ی شدت اختلال خلقی ارزیابی کند. رفتار و اظهارات مراجع، سطح عملکرد فرد را...

کاردرمانی در اختلالات نوشتاری

/occupational-therapy-2/

مشکلات نوشتاری مشکلات نوشتاری به شکل های مختلف دیده می شود، مانند اختلال دیکته نویسی، اختلال انشا نویسی یا اختلال بیان نوشتاری، مشکلات دست نویسی و بدخطی. در متن حاضر به مشکلات دست نویسی پرداخته شده است. پژوهش ها نشان داده است که بین ۲۳ تا ۲۹ درصد کودکان دبستانی مشکلات دست نویسی دارند....

گزارش کاردرمانی آذر ماه 1396

/occupational-therapy/

کار گروهی رویکرد بسیار رایج کاردرمانی در بخش روان است. گروه ها بطور ویژه ای برای ساخت مهارت های اجتماعی سودمندند. البته ارتباط فردی نباید فراموش گردد. ارتباط فردی بویژه در گام های نخستین درمان، هنگامی که فرد تازه وارد چرخه توانبخشی می شود در ایجاد رابطه و انجام ارزیابی بسیار کمک کننده است....

تاثیر کاردرمانی در بهبود بیماران

/occupational-therapist/

کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار، اجتماع. طبق تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا در سال ۱۹۸۱، کاردرمانی علم استفاده از فعالیت های هدفمند در افراد مبتلا به...