ژن های آلزایمر

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت سوم)

/alzheimer-3/

ژنتیک بیماری آلزایمر بیماری آلزایمر یک بیماری پیچیده چندعاملی است. چند عاملی بودن پیچیدگی این بیماری را دو چندان می کند. حدود۱۰ در صد موارد آن بصورت ارثی باتوارث اتوزومال غالب (AD) است. در بیماری آلزایمر ارثی (FAD)، بیماری آلزایمر، بصورت زودرس بین سنین ۶۵–۵۵ بروز می‌کند. از حدود ۹۰ درصد...