چشم انداز

چشم انداز موسسه جامع درمان و توانبخشی امیدفردا

/omidfarda/

چشم انداز ما سرآمدی امید فردا در کشور، با ایجاد حس اعتماد در مددجویان تا سال1400 ماموریت ما ارائه موثرترین خدمات کار درمانی و مددکاری منطبق بر استانداردهای جهانی با همراهی نیروهای انسانی متخصص به جهت کسب رضایت مددجویان و خانواده های ایشان ارزش های محوری ما خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات به...