پروژه مبینا

بازدید معاون استاندار تهران از پیشرفت پروژه مبینا

/news-2/

حسن کریمی ظهر روز چهارشنبه 1396/3/31 با حضور در محل پروژه مبینا، ضمن بازدید از روند ساخت، در جریان آخرین پیشرفت‌های «ساختمان مبینا» قرار گرفت. معاون استاندار تهران با حضور در بخش های مختلف «ساختمان مبینا» از نزدیک روند ساخت این مجموعه را مورد بررسی قرار داد. مهندس کریمی سپس با حضور در جلسه...

12»