پرخوری

پرخوری ناشی از خشم و عصبانیت

/anger-6/

در کنار اینکه بی‌اشتهایی عصبی نوعی اختلال محسوب می‌شود، اختلال پرخوری عصبی هم از اختلالات مهم خورد و خوراک به حساب می‌آید. در پرخوری عصبی برای توقف افزایش وزن از شیوه‌های نامناسبی استفاده می‌شود. در این نوع اختلال فرد مبتلا اغلب خوردن را تا زمانی که دچار تهوع و شکم درد نشود، ادامه می‌دهد و...