وسواس فکری عملی

اختلال وسواس فکری عملی

/obsessive-compulsive-disorder/

اختلال وسواس فکری عملی یکی از ۲۰ اختلال شایع در دنیا می باشد که بسیاری از افراد بدون آن که بدانند مبتلا به این بیماری هستند، از آن رنج می برند. البته رفتارهایی مانند چک کردن در ماشین بعد از پیاده شدن برای خیلی ها پیش می آید، این امری طبیعی است ولی در صورتی که این چک کردن از حد بگذرد و...