ورزش

تاثیر ورزش بر درمان اختلالات روان

/exercise-and-depression/

از آنجا که در هر جامعه ای ضد ارزش های زیادی وجود دارد که منجربه فشارهای روحی و روانی بر روی افراد مختلف درسنین مختلف می گردد، برای سلامت روحی و روانی جامعه و افراد آن باید راهکارهای مختلفی اندیشید تا افراد آن جامعه و بستر جامعه از آسیب های ناشی از فشارهای روحی و روانی مصون بماند. به صورت...

تاثیر ایروبیک بر سلامت روان

/sport/

به ورزش های هوازی با سرعت و زمان معین هوازی یا همان ایروبیک گفته می شود در این نوع ورزش ها تنفس از راه بینی و دهان انجام می گیرد و به همین دلیل اغلب باعث می شود اکسیژن کافی به بدن رسیده و دی اکسید کربن مضر از راه بازدم خارج می شود. اغلب متخصصین بر این عقیده اند که برای به دست آوردن نتیجه...