وابستگی

خودمختاری نقطه ی مقابل وابستگی در کودک

/child-dependency-2/

"خودمختاری" به معنای توانایی جدا شدن از والدین و عملکرد مستقلانه است. منظور از عملکرد، سنجیدن میزان توانایی های کودک با توجه به مرحله ی تحول در مقایسه با سایر کودکان هم سن و سال است. همه ی کودکان دنیا به طور معمول پس از پایان دوران نوباوگی و در اولین سال های خردسالی با توجه به رشد شناختی و...

وابستگی کودکان به والدین

/child-dependency/

از شایع ترین اختلالات دوران کودکی می توان به موضوع وابستگی شدید کودک به والدین و یا وسایلی مانند عروسک، اسبا بازی و یا پرستار، مربی و یا معلم اشاره کرد. این وابستگی در زمانی که کودک باید به مدرسه یا مهد برود خود را نشان می دهد. اضطراب جدایی از والدین سلامتی کودکان را مورد تهدید قرار می...