هنر درمانی

هنردرمانی برای کودکان اوتیسم

/art-therapy-for-autism/

هنر و موسیقی درمانی به كودك ناتوان فرصت می دهد كه بتواند افكار و هیجانات خود را تخلیه كند. هنر و موسیقی می تواند یك نقش همگرایی در درمان كودك داشته باشد. یكی از درمانگران هنری كودكان ناتوان می گوید: برای كودكانی كه نمی توانند به راحتی صحبت كنند هنر به آنها این اجازه را می دهد كه آنچه را...