همدردی

در جستجوی آرامش

/psychology/

در میان نوع بشر، سه معنای اساسی از روابط می توان برداشت کرد. در واقع می توان گفت که انگیزه های انسانی برای ایجاد رابطه بلند مدت بر اضلاع مثلث زیر می چرخد: احترام و احساس ارزشمندی محبت و احساس دوست داشتنی بودن انصاف و احساس رابطه ای که سوددهی متقابل دارد. هیچ رابطه ی بلند مدتی شروع نمی شود...

امپاتی چیست؟

/empathy/

همدلی یا هم‌احساسی درک احساس و فهم تجربهٔ حسی دیگران با توانایی دید از نگاه آنها و قراردادن خود در جایگاه آنها است. امپاتی به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. امپاتی یا همدلی یعنی نگاه‌کردن به دنیا از دریچه چشم دیگران. در حقیقت، امپاتی لازمه درک منطق دیگران است. هرچه توانایی امپاتی...