نگرانی

ترس از محیط کار

/fear-of-working-environment/

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار زمانی را صرف تفکر در مورد این موضوع می‌کنند که ترس چه تاثیری در محیط کار دارد. وجود ترس در محل کارتان، بر مسائل زیادی تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر تنها محدود به سلامتی نمی‌شود. بلکه به‌طور گسترده‌ای بر هماهنگی کارها و توانایی تیم برای اظهار ایده‌ها و...