نوروز

مراقبت از سالمندان در ایام نوروز

/seniors-2/

سالمندان به لحاظ وضعیت جسمی، روحی و روانی متفاوت از سایر افراد هستند. درصورت رعایت نکردن آداب میهمانی تفریحات و مراسم عید نوروز می تواند برای سالمندان استرس آور و آزاردهنده باشد. لذا جهت برخورداری سالمندان عزیز از فرصت با هم بودن و لذت بردن از ایام عید نکات و توصیه هایی می تواند اوقات خوشی...

سایکوز، نوروز و یا اختلال مرزی؟

/psyche-2/

سایکوز (روان پریش) به دسته ای از اختلال های شدید روانی اطلاق می شود که در آن ارتباط بیمار با واقعیت قطع می شود. حس واقعیت سنجی در این افراد به صورت چشمگیری مختل شده است، نسبت به بیماری خود بصیرت و آگاهی ندارند و در دنیای کاملاً اختصاصی خود به سر می برند. این دسته از اختلال های روانی با...