نه گفتن

راحت بگو نه

/say-no/

چرا «نه» تلفظش آسان است اما گفتنش سخت؟ وقتی می خواهیم به دیگران «نه» بگوییم، می ترسیم که احساساتشان را جریحه دار کرده یا ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند. برای اینکه «نه» گفتن برایتان راحت تر شود، این راهکارها را امتحان کنید : کلمه «ممنونم» را اضافه کنید. با اینکه کلمه...

مهارت نه گفتن را بیاموزیم

/skill-not-to-say/

چرا باید «نه» بگوییم؟ در بسیاری اوقات جواب مثبت دادن باعث وارد آمدن ضررهای زیادی به افراد می‌شود. برای مثال کسانی که همیشه با بله گفتن دنبال تأیید دیگران هستند و از خودشان می‌گذرند اغلب در مدیریت زمان دچار مشکل می‌شوند، چون با جواب مثبت دادن نامناسب باعث از دست دادن وقتشان می‌شوند. در واقع...