نه

چگونه به کودک خود نه بگوییم؟

/child-psychology-14/

یکی از مهم‌ترین اصول تربیت، یادگیری مهارت نه گفتن به کودک است. گاهی اوقات کودکان خواسته‌هایی دارند که قابل قبول نیست، باید در این شرایط به آنها نه بگوییم، اما نه گفتن روش خاصی دارد که در صورتی که درست از این روش‌ها استفاده کنیم زودتر به نتیجه‌ی مطلوب خواهیم رسید. نه گفتن زیاد باعث می‌شود...

راحت بگو نه

/say-no/

چرا «نه» تلفظش آسان است اما گفتنش سخت؟ وقتی می خواهیم به دیگران «نه» بگوییم، می ترسیم که احساساتشان را جریحه دار کرده یا ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند. برای اینکه «نه» گفتن برایتان راحت تر شود، این راهکارها را امتحان کنید : کلمه «ممنونم» را اضافه کنید. با اینکه کلمه...