نظریه

نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت دوم)

/social-worker-6/

اصول مدافعه از دیدگاه "رز " : 1. زمینه سازی: تمرکز بر درک و شناخت خود مراجعان از بعد اجتماعی شان (social being) به جای تمرکز بر خط مشی ها یا فرضیات مددکاران اجتماعی. این امر این امکان را فراهم می کند که گفتگو بر اساس واقعیت مراجع شکل گیرد و پیش برود و مراجعان را قادر می سازد درباره...

نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت اول)

/social-worker-5/

از دهه 1970 به بعد مدافعه در فعالیت های علمی مددکاری اجتماعی عمومی تلفیق و ترکیب شده است. مدافعه یا دفاع مفهومی است که مددکاران اجتماعی از مشاغل حقوقی وام گرفته اند. زمانی که مددکار اجتماعی برای تحقق اهداف مددجو و دفاع از دلایل وی سخنگوی مددجو می شود در واقع نقش مدافع را بر عهده می گیرد....

نظریه ساختاری خانواده (قسمت سوم)

/social-worker-4/

مداخله در نظریه ساختاری خانواده هدف اصلی مداخله در نظریه ساختاری خانواده، تغییر دادن ساختار خانواده به گونi ه­ای که بتواند کارکرد بیشتری داشته باشد و این تغییر می­ تواند افزایش حمایت های خارج از خانه را برای اعضا دربر داشته باشد. یکی از اصول مهم مداخله ساختاری مقدم بودن اقدام بر درک است و...

نظریه ساختاری خانواده (قسمت دوم)

/social-worker-3/

تاریخچه نظریه ساختاری خانواده سالوادرو مینوچین به عنوان بنیانگذار نظریه ساختاری خانواده در دهه 1920 و در کشور آرژانتین به دنیا آمد و بعد از سپری کردن تحصیلات در رشته روانپزشکی، در اواخد دهه 1950 برای مدت هشت سال در دبیرستانی در ایالت نیویورک به عنوان روانپزشک مشغول فعالیت بود و در کار با...

نظریه ساختاری خانواده (قسمت اول)

/social-worker-2/

با اینکه ارتباط انسان با محیط طبیعی­ اش همواره مورد نظر بوده است، اما این مهم در صحنه درمان همیشه مورد غفلت قرار گرفته است و بیمار مستقل از محیط طبیعی و اجتماعی­ اش مورد درمان قرار گرفته است. اگر به جای استفاده از ذره­ بین از عدسی های زوم استفاده شود طوری که جزء را در رابطه با کل ببینیم،...