نشانه ها

افکار خودکشی را باید جدی گرفت

/suicide-6/

صرف داشتن افکار خودکشی یا حتی اقدام به آن، به خودی خود، یک اختلال روان‌پزشکی نیست، اما احتمال بروز افکار خودکشی و اقدام به آن در افرادی که دچار بیماری‌های ناتوان‌کننده جسمی یا روانی هستند، بیشتر از بقیه است. از بین اختلالات روان‌پزشکی که احتمال افکار و رفتار خودکشی در آنها بالاست، می‌توان...