ناامید

چرا ناامید می‌شویم؟

/hopeless/

گاهی در زندگی احساس خستگی می‌کنیم و همه‌چیز برای ما رنگ می‌بازد و حتی لذت‌بخش‌ترین تجربه‌ها برایمان جذابیتی ندارد. ریشه‌های این ناامیدی را باید در خودمان جست‌وجو کنیم. زندگی همیشه بالا و پایین دارد، وقتی یک نفر با قلب‌شکسته به رخت‌خواب می‌رود فرد دیگری تازه عشق واقعی خود را یافته است و...