موفقیت

چه چیز مانع موفقیت ما می شود؟

/success/

اگر نتوانیم افکارمان را تغییر دهیم، خودمان را هم نمی‌توانیم تغییر دهیم. همه ما به افکارمان وابسته هستیم و اگر نتوانیم افکارمان را تغییر دهیم، خودمان را هم نمی‌توانیم تغییر دهیم . راحت طلب هیچ موفقیتی بدون کار و تلاش به دست نمی‌آید و صبر، تنها راه تحمل سختی‌هاست. وقتی منتظر می‌مانیم که...

8 راه کار برای موفقیت بیماران دو قطبی در محل کار

/success-strategy-2/

اختلالات رفتاری در بیماران دو قطبی که تحت درمان قرار نگرفته اند می تواند منجر به ایجاد مشکلات زیادی در انجام کارهایشان بخصوص کارهایی که به صورت تیمی و گروهی انجام می شود گردد. حملات هجومی و ناگهانی که در بیماران دو قطبی صورت می گیرد می تواند شرایط را وخیم کند و در مواردی نیز می تواند رابطه...

حسادت ممنوع

/jealous/

شاید این احساس را تجربه کرده باشید که از موفقیت دیگران ناراحت و خشمگین شوید و به آن ها حسادت کنید، علت این ناراحتی و خشم چیست و چگونه باید از آن رها شد؟ طبق گزارش نشریه "Today Psychology" روانشناسان و پژوهشگران برای رهایی از این احساسات ناخوشایند که سبب سرخوردگی و خشم و بروز حسادت می‌شوند...