موبایل

موبایل بلای جان روابط زناشویی

/post-185/

در ابتدای ورود موبایل به جامعه ایران این مردان بودند که به موبایل دسترسی داشتند و به‌عنوان یک وسیله رازآلود از آن استفاده می‌کردند و زنان‌شان بیشتر تماشاگر استفاده مردان بودند. آنها می ديدند كه مردان غالبا با موبايل خود سرگرم هستند و گاهی هم از خواندن چيزي در آن می خندند! حالا اما ديگر هر...