مواد مخدر

کروکودیل ماده ای مخدر

/drugs/

ماده مخدر کروکودیل در واقع یکی از ترکیبات شیمیایی مورفین است که دزومورفین (Desomorphine) نام دارد. دزومورفین از مشتقات ماده مخدر هرویین است که تأثیر آرام‌بخشی بسیار سریع و قدرتمندی دارد. این ماده مخدر در سال ۱۹۳۲ کشف شد و قدرت آن ۸ تا ۱۰ برابر قدرت مورفین است. در آن سال‌ها این ماده مخدر در...