مهدکودک

ضرورت ورود کودک به مهدکودک و پیش‌دبستانی

/kindergarten/

محیط‌هایی مانند مهدکودک باعث رشد اجتماعی کودک می‌شود اما خانواده‌ها بیشتر بر بعد شناختی فرزند تأکید دارند و از جنبه‌های دیگر غافل می‌شوند در حالی‌که با توجه به کوچک‌شدن بعد خانوار و محدود شدن خانواده‌ها به یک یا حداکثر دو فرزند آن هم با فاصله سنی زیاد رشد اجتماعی کودک بودن در محیط‌هایی...