منشوراخلاقی

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران (ویراست اول‌، ۱۳۹۴) قسمت دوم

/code-of-ethics-2/

اصول اخلاقی در سلامت روان جامعه روان‌پزشکان در جهت ارتقای سلامت روان عموم مردم کوشا بوده و برای این منظور، با بهره‌گیری از اصول و قواعد خیررسانی، برابری، و به‌کارگیری تخصص روان‌پزشکی در خدمت به جامعه، خدمات خود را ارایه می‌کنند. ۱ـ روان‌پزشکان از آموزش‌های عمومی که با هدف ارتقای سلامت روان...

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران (ویراست اول‌، ۱۳۹۴) قسمت اول

/code-of-ethics/

این مجموعه که پس از جلسات مکرر بحث و بررسی، در نهایت در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ به تأیید هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، کاری است از کمیته‌ی اخلاق و قانون انجمن که با مشارکت استاد فقید مرحوم دکتر هاراطون داویدیان، دکتر یدالله فرهادی، دکتر احمد علی نوربالا، دکتر سید احمد...