مشکلات شخصیتی

مشکلات شخصیتی نوجوانان در بلوغ

/adolescent-psychology/

سلامت روان و سلامت ذهن یک نوجوان در سن بلوغ زمانی معنا دارد که ویژگی های شخصیتی او سالم باشد و مشکلات شخصیتی بلوغ بوجود نیاید. شخصیت نوجوانان با شخصیت بزرگسالان تفاوت زیادی دارد. از نظر شخصیتی نوجوانان فعال تر، با انگیزه، دارای هیجانات زیاد و متضاد می باشند. نوجوانی دوره ای است که دوست...