مردان

سواد زندگی برای زنان و مردان

/psychology-13-2/

زن ها، فرایند محور هستند و مردها نتیجه گرا. از آنجا که مرکز اصلی حافظه دور (هیپوکمپ) در زنان بزرگ تر از این مرکز در مغز مردان است، آنها جزئیات ماجرا را به خوبی به یاد می آورند و به همان شکل توصیف می کنند. بنابراین وقتی یک زن می خواهد موضوعی را به فردی دیگر بگوید، دوست دارد آن را از اول تا...

سلامت مردان در خطر است!

/health-men/

مردان استرس کاری بیشتری را تحمل کرده و در معرض ضربات جسمی‌ بیشتری هستند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از شاخص‌های مهم سلامت در دنیا سن امید به زندگی است. سن امید به زندگی در مردان کمتر از زنان بوده و در کشور ما نیز این امر صادق است بطوریکه این شاخص همواره به میزان ۴ تا ۵ سال...