مددکاری

نظریه ساختاری خانواده (قسمت سوم)

/social-worker-4/

مداخله در نظریه ساختاری خانواده هدف اصلی مداخله در نظریه ساختاری خانواده، تغییر دادن ساختار خانواده به گونi ه­ای که بتواند کارکرد بیشتری داشته باشد و این تغییر می­ تواند افزایش حمایت های خارج از خانه را برای اعضا دربر داشته باشد. یکی از اصول مهم مداخله ساختاری مقدم بودن اقدام بر درک است و...

نظریه ساختاری خانواده (قسمت دوم)

/social-worker-3/

تاریخچه نظریه ساختاری خانواده سالوادرو مینوچین به عنوان بنیانگذار نظریه ساختاری خانواده در دهه 1920 و در کشور آرژانتین به دنیا آمد و بعد از سپری کردن تحصیلات در رشته روانپزشکی، در اواخد دهه 1950 برای مدت هشت سال در دبیرستانی در ایالت نیویورک به عنوان روانپزشک مشغول فعالیت بود و در کار با...

نظریه ساختاری خانواده (قسمت اول)

/social-worker-2/

با اینکه ارتباط انسان با محیط طبیعی­ اش همواره مورد نظر بوده است، اما این مهم در صحنه درمان همیشه مورد غفلت قرار گرفته است و بیمار مستقل از محیط طبیعی و اجتماعی­ اش مورد درمان قرار گرفته است. اگر به جای استفاده از ذره­ بین از عدسی های زوم استفاده شود طوری که جزء را در رابطه با کل ببینیم،...