مدافعه

نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت دوم)

/social-worker-6/

اصول مدافعه از دیدگاه "رز " : 1. زمینه سازی: تمرکز بر درک و شناخت خود مراجعان از بعد اجتماعی شان (social being) به جای تمرکز بر خط مشی ها یا فرضیات مددکاران اجتماعی. این امر این امکان را فراهم می کند که گفتگو بر اساس واقعیت مراجع شکل گیرد و پیش برود و مراجعان را قادر می سازد درباره...

نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت اول)

/social-worker-5/

از دهه 1970 به بعد مدافعه در فعالیت های علمی مددکاری اجتماعی عمومی تلفیق و ترکیب شده است. مدافعه یا دفاع مفهومی است که مددکاران اجتماعی از مشاغل حقوقی وام گرفته اند. زمانی که مددکار اجتماعی برای تحقق اهداف مددجو و دفاع از دلایل وی سخنگوی مددجو می شود در واقع نقش مدافع را بر عهده می گیرد....