محیط کار

عوامل موثر بر ایجاد استرس در محیط کار

/stress-in-the-workplace/

عوامل متعددی وجود دارند که در محیط کار بر سلامت افراد تاثیر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند در شکل‌های گوناگون دسته‌بندی شوند. از جمله این عوامل می‌توان به شیفت کاری، ساعت کار زیاد، آزارهای شغلی و عدم امنیت شغلی اشاره کرد. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد مدیرانی که در برخورد با کارکنان از روش‌های...

سالم سازی فضای روانی محیط کار

/relaxation-at-work/

محل کار در واقع خانه دوم انسان است. عشق و علاقه به آن، حفظ نظم منطقی، احترام به یکدیگر کمک می‌کند که سلامت روان در محیط کار تامین شود. در تعریف سلامت روان در محیط کار گفته‌اند که پیش‌گیری از پیدایش مشکلات روانی در کارکنان و سالم سازی فضای روانی کار، به نحوی‌که هیچ یک از کارکنان به دلیل...