محیط کار

ترس از محیط کار

/fear-of-working-environment/

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار زمانی را صرف تفکر در مورد این موضوع می‌کنند که ترس چه تاثیری در محیط کار دارد. وجود ترس در محل کارتان، بر مسائل زیادی تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر تنها محدود به سلامتی نمی‌شود. بلکه به‌طور گسترده‌ای بر هماهنگی کارها و توانایی تیم برای اظهار ایده‌ها و...

عوامل موثر بر ایجاد استرس در محیط کار

/stress-in-the-workplace/

عوامل متعددی وجود دارند که در محیط کار بر سلامت افراد تاثیر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند در شکل‌های گوناگون دسته‌بندی شوند. از جمله این عوامل می‌توان به شیفت کاری، ساعت کار زیاد، آزارهای شغلی و عدم امنیت شغلی اشاره کرد. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد مدیرانی که در برخورد با کارکنان از روش‌های...

سالم سازی فضای روانی محیط کار

/relaxation-at-work/

محل کار در واقع خانه دوم انسان است. عشق و علاقه به آن، حفظ نظم منطقی، احترام به یکدیگر کمک می‌کند که سلامت روان در محیط کار تامین شود. در تعریف سلامت روان در محیط کار گفته‌اند که پیش‌گیری از پیدایش مشکلات روانی در کارکنان و سالم سازی فضای روانی کار، به نحوی‌که هیچ یک از کارکنان به دلیل...