مادر بزرگ

تنظیم ساعت طبیعی بدن با نورون های مادر بزرگ

/brain-neurons-2/

محققان دریافته‌اند که فعال کردن نورون‌های موسوم به نورون‌های مادربزرگ (grandmother neurons) می‌تواند موجب تنظیم مجدد ساعت طبیعی بدن شود. انسان‌ها عادت کرده‌اند که در طول روز فعالیت کنند و شب را در خواب بگذرانند، اما سفر خارجی یا کار در شیفت شب می‌تواند این ریتم طبیعی را برهم بزند. پیدا...