لجبازی

چگونه با قشقرق‌ به پا کردن‌های کودکان رو به رو شویم؟

/children/

این اتفاق حتی برای بهترین والدین هم اتفاق افتاده است آن هم در بدترین زمان‌ها و مکان‌ها مثل مطب دکتر، سوپر مارکت، وسط نمایش و نظایر آن. این کج خلقی‌های کودکان در هر زمان و هر شرایطی می‌تواند اتفاق بیفتد و معمولا هم بدون اعلام قبلی صورت می‌گیرد که هم برای کودک ناراحت کننده است و هم برای...

بد رفتاری کودکم نشانه چیست؟ (قسمت دوم)

/upbringing-2/

چگونه با جلب توجه کودک مقابله کنید؟ همه ما نیازمند توجه هستیم اما برخی از کودکان خواستار مطلق توجه همیشگی و انحصاری هستند. دریافت احساس خوب از جلب توجه، باعث می شود کودک از این کشف خویش نهایت استفاده را ببرد و خواهان بیش و بیشترش باشد. این مطالبه بیش از حد، از اشتباهات غیر قابل قبول و غیر...

بد رفتاری کودکم نشانه چیست؟ (قسمت اول)

/upbringing/

کود کان از رفتارهای بد خود، همیشه هدفی دارند. بسیاری از والدین از این اهداف بی اطلاع هستند و به محض مشاهده یک رفتار بد از کودک، به جای شناسایی علت رفتار، به نشانه واکنش می دهند و شرایط را نا به سامان تر می کنند. برای پاسخ موثر به بدرفتاری فرزندان لازم است اهداف کودکان از بدرفتار های شان را...