قربانی

قربانیان تعرض جنسی

/post-299/

متن نوشته شده توسط دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان هميشه زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد تا مدت‌زمانی همه به آن موضوع می‌پردازند و بعد دوباره انگار مشکلات را فراموش می‌کنیم و حرف‌های کارشناسی هم دیگر شنیده نمی‌شود. شاید مهم‌ترین مشكلی که در مورد آگاهی‌دادن به بچه‌ها و...

هیس! دخترها فریاد نمی زنند

/sexual-harassment/

بیشتر مردم سانحه یا حادثه‌ای دلخراش یا سهمگین را از سر گذرانده‌اند و در این مواجهه با چگونگی سیر رویدادها و تبعات آن آشنا شده‌اند. با این حال، گاه این سانحه به قدری جان‌کاه است که طاقت فرد را جا گذاشته و اثری عمیق بر روان او می‌گذارد. تجاوز جنسی یکی از این سوانح سهمگین است که با تخریب...