فتوفوبیا

فتوفوبیا

/fotofobia/

فتوفوبیا، به معنی ترس از نور است. اگر شما فتوفوبیا داشته باشید، از نور نمی ترسید اما بسیار به نور حساس خواهید بود. نور خورشید یا نور محیط داخلی محل کار یا منزل می تواند باعث ایجاد ناراحتی برای شما شود یا حتی برایتان دردناک باشد. سردردهای میگرنی، خشکی چشم و یا تورم های درون چشمی می تواند...