غلبه بر خشم

چگونه بر خشم خود غلبه کنیم؟

/anger-5/

چگونه بر خشم خود غلبه کنیم؟ سه بند اساسی برای موفقیت همگی غالبا احساس خشم و رنجش را تجربه کرده‌ایم اما بعضی از ما بیشتر از حد معمول این هیجانات منفی را تجربه می‌کنیم. نکته مهم این است که چگونه بر خشم خود غلبه کنیم. تابحال به این موضوع فکر کرده‌اید که زیربنای خشم و رنجش شما چیست؟ چگونه در...