عوامل ژنتیکی

بررسی عوامل ژنتیکی سندرم داون (قسمت دوم)

/down-syndrome-2/

🔹 تست های غربالگری تست هاي غربالگري به تشخيص سندرم داون احتمالي کمک مي کند. تست هاي غربالگري يک تشخيص قطعي به حساب نمي آيند بلکه آنها احتمال وجود سندروم داون در نوزاد را نشان مي دهند. بنابراين نتيجه غيرطبيعي آزمايش به معناي داشتن نوزادي با سندروم داون نيست. 🔹 غربالگری سه‌ماهه اول بارداری...

بررسی عوامل ژنتیکی سندرم داون (قسمت اول)

/down-syndrome/

هرجنین انسان هنگام لقاح، اطلاعات ژنتیکی اش را با 46 کروموزوم از والدین خود به ارث می برد. 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر. در بیشتر موارد بروز سندرم داون، یک کروموزوم اضافه به جنین منتقل می شود یعنی 47 کروموزوم دریافت می کند. این ماده اضافه ژنتیکی به تأخیر در رشد جسمانی و عقلانی...

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت سوم)

/alzheimer-3/

ژنتیک بیماری آلزایمر بیماری آلزایمر یک بیماری پیچیده چندعاملی است. چند عاملی بودن پیچیدگی این بیماری را دو چندان می کند. حدود۱۰ در صد موارد آن بصورت ارثی باتوارث اتوزومال غالب (AD) است. در بیماری آلزایمر ارثی (FAD)، بیماری آلزایمر، بصورت زودرس بین سنین ۶۵–۵۵ بروز می‌کند. از حدود ۹۰ درصد...

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت دوم)

/alzheimer-2/

📌 بیماری آلزایمر می تواند قبل از 60 سالگی و یا بعد از 60 سالگی بروز کند که در نتیجه به آن آلزایمر زود آغاز و دیر آغاز می گویند. 🔹بیماری آلزایمر زود آغاز که قبل ‌از۶۰ سالگی رخ می‌دهد، تقریباً ۵٪ از کل بیماری را تشکیل می‌دهد. شیوه‌ی انتقال ژنی در بیماری آلزایمر زود آغاز به طور عمده، ۵٪ از...

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت اول)

/alzheimer/

زوال عقل حالتی است که در طی آن فرد به صورت پیشرونده و غیرقابل بازگشتی دچار اختلال در هوشیاری حافظه، مهارت های اجتماعی، کنترل واکنش های احساسی عاطفی می شود. زوال عقل از نظر اتیولوژی بسیار هتروژن می باشد و عمدتا به صورت ثانویه در اثر عوامل غیر ژنتیکی همانند بیماری های عروقی و یا عفونت هایی...