علائم شایع

بررسی عوامل ژنتیکی سندرم داون (قسمت دوم)

/down-syndrome-2/

🔹 تست های غربالگری تست هاي غربالگري به تشخيص سندرم داون احتمالي کمک مي کند. تست هاي غربالگري يک تشخيص قطعي به حساب نمي آيند بلکه آنها احتمال وجود سندروم داون در نوزاد را نشان مي دهند. بنابراين نتيجه غيرطبيعي آزمايش به معناي داشتن نوزادي با سندروم داون نيست. 🔹 غربالگری سه‌ماهه اول بارداری...