عاطفی

انتقاد مادرانه

/psychology-8/

دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، غیرفعال شده و آن‌ها به شیوه‌ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌دهند. اسکن‌های مغز نوجوانان نشان داده‌اند در مواجه با انتقادهای مادرانه، نواحی از مغز آن‌ها که با عواطف...

کودک آزاری عاطفی

/emotional-abuse-children/

خیلی از آدم ها گمان می کنند فقط کتک زدن کودک آزاری محسوب می شود و امروزه در جامعه ایران، خوشبختانه خانواده های زیادی می دانند که نباید فرزندشان را تنبیه بدنی کنند، اما در مورد کودک آزاری عاطفی، اطلاعات کافی ندارند . به طور کلی می توان کودک آزاری را اینگونه تعریف کرد: "مجموعه رفتارها یا...