صبحانه

صبحانه فرزندتان را متفاوت کنید

/mental-health-2/

نتايج مطالعات متخصصان نشان می دهد که افزودن يک قاچ ميوه يا يک ليوان شير به صبحانه کودک، سلامت روان او را تامين می کند. طبق اين بررسی ها، تغذيه با ترکيب موادغذايی می تواند از نوجوانان در برابر بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و سرکشی محافظت کند. مهم نيست که چه چيزی به صبحانه آنها...