شیوع

شیوع اسکیزوفرنیا

/schizophrenia-4/

هیچ یک از طبقات اجتماعی از ابتلای به اسکیزوفرنی مصون نیستند. در تمام جوامع و حوزه های جغرافیایی یافت می شود و میزان بروز و شیوع آن در سراسر جهان تقریبا یکسان است. در شهر هایی که «بیش از یک میلیون نفر» سکنه دارند شیوع این بیماری "بیشتر" است. بین شیوع اسکیزوفرنیا و تراکم جمعیت منطقه،...

شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران و جهان

/post-59/

برای اظهارنظر درباره‌ی شیوع اختلالات روانپزشکی باید به پژوهش‌ها و پیمایش‌هایی تکیه کنیم که با روش‌شناسی قابل‌قبول انجام شده باشند. جدیدترین پژوهش معتبری که در این زمینه انجام شده است، پیمایش ملی سلامت روان است که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شده و نشان می‌دهد که ۲۳/۶ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴...