شغل

شغلتان را تغییر دهید.

/job-stress-2/

اگر نگران فرسودگی شغلی هستید با تغییر سبک زندگی و کسب مهارت‌های کارآمد شروع کنید. مدیریت عوامل استرس‌زا به درمان فرسودگی شغلی کمک می‌کنند. افراد شاغل به طور متوسط 8 ساعت از شبانه‌روز را در محل کار خود می‌گذرانند که گاهی با محاسبه ساعت حضور در ترافیک یا مسافت برای رسیدن به محل کار، این عدد...

عوارض روانی استرس شغلی

/job-stress/

امروزه تقریبا همه افراد با واژه استرس آشنا هستند. بر اساس تعریف هانس سلیه، دانشمند و پژوهشگر کانادایی، استرس پاسخ غیر اختصاصی است که تحت تاثیر محرک‌های گوناگون در ارگانیسم ایجاد می‌شود. استرس جزء جدایی ناپذیری از زندگی انسان است و انسان از کودکی با موقعیت‌های تنش‌زایی مواجه می‌شود که در او...