شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

/psychology-24/

اختلال شخصیت مرزی نوعی از اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی ثبات، اختلال هویت، ژست های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه جز ویژگی های آن ها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آن ها دارد. در این نوع اختلال شخصیت فرد یک تصویر متزلزل از خود دارد و یک...