شخصیت

اختلال شخصیت شکاک (PPD)

/paranoid-personality-disorder/

اگرچه این افراد همیشه دلایلی برای توجیه شک و بدبینی خود دارند ولی مشکل ذهن آنها تفسیر غیرمنطقی و نامتناسب آنها است. وجه مشخصه شخصیت شکاک Paranoid Personality Disorder باختصار PPD حالت بدبین و شک نسبتاً پایدار و خصومت نسبت به دیگران است. پس زمینه ی ضمیر ناخودآگاه این افراد قابل اعتماد نبودن...

اختلال شخصیت مرزی

/psychology-24/

اختلال شخصیت مرزی نوعی از اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی ثبات، اختلال هویت، ژست های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه جز ویژگی های آن ها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آن ها دارد. در این نوع اختلال شخصیت فرد یک تصویر متزلزل از خود دارد و یک...