سوالات منفی

پرسيدن سؤالات تلخ ممنوع!

/negative-questions/

تا به حال شده است که با یک پرسش نامربوط از دهان یک آشنای دور یا حتی نزدیک، انقدر غمگین شوی که نتوانی تا چند دقیقه خودت را جمع و جور کنی؟! راستی چرا مردم از هم این همه سئوال می پرسند‼️ چرا مثلا می پرسند :روی صورتت جوش در آورده ای؟ چرا این همه لاغر شده ای؟ رنگت چرا این همه پریده؟! این ها...