سم بدن

استرس مهمترین سم بدن

/stress/

با بیان ۱۰ نکته به شما اثبات خواهیم کرد که چرا استرس مانند سم در بدن شما اثر می‌کند. 1.استرس بیانِ ژنی را تغییر می‌دهد. مواد شیمیاییِ تولید شده در بدن در زمان استرس می‌تواند در الگوهای ژنی بدن تغییر ایجاد کند. این ژن‌ها بر نحوه ذخیره سازی چربی در بدن، نحوه عملکرد دستگاه ایمنی بدن، سرعت پیر...